Ed mityel nan Malden

Nou se yon gwoup de Malden rezidan yo dedye pou ede vwazen nou yo nan kriz aktyel la ak pi lwen pase yo. Tanpri ranpli fom nou pou fe nou konnen kijan ou ka ede lot moun, ak sa bezwen ou yo ye. Nou tout nan sa a ansanm.

Nouvo: kounye a nou gen yon paj resous COVID-19 ki disponib, pou ede ou aprann plis sou vaksen an, epi ede ou jwenn vaksen.

GoFundMe nou an se sou entenet! Ou ka bay isitla, oswa li plis sou paj Donating nou an.

 

Ofri ed

Enskri fom pou volonte.

Mande ed

Mande ed nan volonte nou.

Mande pou enfomasyon

Lonje lamen si ou gen kesyon sou patenarya avek nou, pou ranmase, oswa nenpot lot bagay pa kouvri sou sit nou an.

Konekte sou facebook

Anpil nan kominote nou an konekte nan facebook. Ou ka rantre nan gwoup nou an, men li pa obligatwa yo ofri oswa resevwa ed.

Tcheke retounen souvan pou denye

Malden Vil
Mizajou

Deskripsyon vil la nan Malden

Leta Massachusetts
Denye

Deskripsyon eta Massachusetts